Risktecken

Gifmania rekommendera dig idag ...

Biohazard Tecken

Biohazard Tecken

Risktecken Animerade Gif

Allt på Risktecken för din mobiltelefon Vissa ämnen är lättantändliga risk eftersom de kan brinna med minsta gnista. När det gäller vissa gaser eller bränslen, som kan explodera om de har kontakt med eld.