3294

Shinto

Shinto Animerade Gif

Shinto
Shinto
Shinto
Shinto
Shinto
Shinto
Nästa

Gratis galleri för gif i Shinto.Infödda religionen av Japan där Kami sprit och fenomen i naturen dyrkas. Det är en tro som under århundradena har upplevt många förändringar. Det finns olika typer av Shintoism: Shuha Shinto, Minzoku Shinto, Jinja Shinto och Koshitsu Shinto.